Pagdama at Pag-unawa sa damdamin ng iba

Ibahagi ang sariling saloobin at ng iba tungkol sa ibinubunga ng paglaganap ng mga adaptasyong teleserye at pelikula sa Asya lalo na sa Pilipinas.
Bakit ito kinagigiliwan at tinatangkilik ng maraming Pinoy ang teleseryeng Asyano?
Mga pamantayan
makatotohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng ibang tao.

Pagbuo ng Sariling Pananaw

Ibahagi ang sariling pananaw kung bakit dapat magkaroon ng literasi sa dulang pantelebisyon at pampelikula ang mga Filipino.

Mga Pamantayan
naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw at nabibigyang komento at napapalawak din ang artikulong nai-post ng kaklase.