Discovery

Dulang Pantelebisyon at Pampelikula –

Isang Online Treasure Hunt

Para sa Ikatlong Taon ng High School (Filipino)

Panimula:

Layunin ng araling ito na mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pag-aaral ng dulang pantelebisyon at pampelikula.

Sa araling ito ay tutunghayan natin ang kaligirang pangkasaysayan, mga uri at mga elemento nito ng dulang pantelebisyon at pampelikula.

Ito’y isang gawaing pampangkat. Tatlo hanggang apat na miyembro sa  bawat pangkat. May mga tanong sa ibaba na magsisilbing gabay sa pagbabasa at pagsususlit na rin kung naunawaan ninyo ang tekstong binasa. Isulat ang iyong mga sagot sa mga tanong. Pagkatapos ay sundin ang panuto sa Malaking Tanong.

Mahalagang Tanong para sa Aralin:
1. Paano lumaganap sa Asya ang dulang pantelebisyon at pampelikula?

2. Ano ang  sinasabing Ginintuang Panahon ng Pelikula? Bakit ?

3. Ano-ano ang mga pelikulang lumaganap at sumikat sa Ikalawang  Ginintuang
Panahon ng Pelikulang Pilipino”?

4. Paano inilalahad ang palabas na orihinal at adapsyon na teleserye o pelikula?

Mga Sanggunian

“ History of The Philippine Cinema”, http//www.aenet.org/family/filmhistory.htm
http://video48.blogspot.com/2008/09/orasang-gint
www.teachwithmovies.org
http://video48.blogspot.com/2008/09/orasang-gint Mga Larawan
www.workspresso.com
www.top100pinoys.wordpress.com
www.ncca.gov.ph
www.moviek;asiks.b;ogspot.com
http://www.freewebs.com/famas_awards/ maria_clara.htm
http://www.docstoc.com/docs/44785109/Kasaysayan-at-Tunguhin-ng-Pelikulang-Pilipino
http://www.bse.ph/download/reports/BSEWEBSITE/2010SEC/Second_Year/TG2Yr/Fil_Dula_Aralin_1.pdf
www.flickr.com
www.addu.edu.ph
www.gmarecords.com.ph
www.vilmasantos1.tripod.
http://video48.blogspot.com/2008/11//movies-of-marilou-diaz-abaya.html
http://www.feedagg.com/feed/17055807/CE-Learning-Students
http://www.youtube.com/watch?v=bpuTkgKJRKw
Ang Ibong Adarna (1955).” The Internet Movie Database. imdb.com, n.d. Web. 24 June 2010. Akin ang salin.
“Ibong Adarna (1941) Film.” WikiPilipinas: The Hip ‘n Free Philippine Encyclopedia. wikipilipinas.org, 24 January 2008. Web. 24 June 2010.
“(Ibong Adarna 1941 movie poster).” Photograph. video48.blogspot.com. video48, 08 December 2009. Web. 24 June 2010.

Malaking Tanong

Sumulat ng paglalagom ukol sa mga natipong impormasyon kung paano naging popular ang dulang pantelebisyon at pampelikula kaya lumaganap sa  Asya. Dugtungan ang pahayag.

Dahil sa___________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Kaya ______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Gumawa ng buod ng binasang Kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantelebisyon/ Pampelikula gamit ang tsart.

Advertisements

27 thoughts on “Discovery

 1. Limmong, Roma Dave B. says:

  Ang araling ito ay nakatutulong sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan, pag-unawa sa aralin higit lalo sa kaligirang kasaysayan ng dulang pantelebisyonn o pampelikula dahil pinagtitibay nito ang aming pagkakakilanlang Asyano. Nakatutulong ito sa paglawak pa ng aming kaalaman sa kasaysayan ng mga dulang atin nang napapanood sa ating mga bahay o sinehan. Binibigyang pansin din sa gawaing ito ang pagiging malikhain ng ating mga katutubo sa larangang ito. sa paraang ito, mas lalo tayong naeengganyong pag-aralan ang mga dula.

 2. Limmong, Roma Dave B. says:

  Karagdagan: Nagpapakita rin ang mga dula ng ating kultura at paniniwala na dumadagdag pa sa ating kaalaman lalo na sa ating kasaysayan

 3. Ito ay nagkaroon ng malaking tulong dahil ito’y nag-offer ng maraming sanggunian na maaari naming magamit ukol sa paksang Kaligirang Kasaysayan ng Dulang Pantelebisyon/Pampelikula. Dito, mas madaling makakakuha ng kasagutan sa mga katanungan at mas nasisigurado kung tama nga ba ang nakuhang sagot sa pamamagitan ng paghahambing ng mga impormasyon na makakalap sa iba’t ibang sanggunian.

 4. Jerevy V. Espiritu says:

  Nakatulong ang gawaing ito sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pag-unawa sa aralin higit lalo sa kaligirang pangkasaysayan ng Dulang Pantelebisyon/Pampelikula sa pamamagitan ng mas nauunawaan kung paano at kailan nagsimulang lumaganap/umusbong ang Dulang Pantelebisyong/Pampelikung Pilipino, mababasa mo rin sa mga sanggunian ang kumpletong at sapat kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantelebisyon/Pampelikula at sa pamamagitan ng online activity na ito mas lumalawak ang aming kaisipan at mas nasisisyahan kami dahil ang paggawa na ng mga activity ngayon ay sa makabagong pamamaraan na at may mga bidyo ito kaya medyo masayang panuorin at mas madaling maintindihan at nagkakaroon kami ng mga ideya dito. Kaya malaki ang natulong ng activity na ito sa akin dahil mas lumawak ang kaalaman ko at nabigyan kami ng sapat na kaalaman at impormasyon ukol sa araling Dulang Pantelebisyon/Pampelikula. 🙂

 5. Sofia Tagudar says:

  Ang gawaing ito ay nakatulong na magbigay ng kaalaman sa akin tungkol sa kasaysayan at sa paglaganap ng Dulang Pantelebisyon at Pampelikula sa Asya. Masnaiintindihan ko na rin ang ating dula ngayon- kung bakit ganito ang mga palabas natin dito sa Pilipinas.

 6. Cordelia Gomeyac says:

  Para sa akin, nakatulong ito sa paraang mas napag-isipan ko kung ano ba talaga ang kasyasayan ng dulang Pilipino dahil mas-naiintindihan ko na kung ano talaga ang naging catalyst o cause ng improvement at pagka-pangit ng dulang pantelebisyon. Ako yung tipo ng batang hindi mahilig manood ng lokal na palabas ngunit ngayong nabasa at nasagutan ko na ito, parang masnaiintindihan ko na kung bakit ganoon nalang ang diperensya ng Pilipinong dula komparado sa dula ng ibang bansa.

 7. elishavalino says:

  Maam, para po kasi sa akin, mas accesible po kung internet yung ginagamit at mas kabisado po namin itong gamitin. mas nakatutulong din po ito sa pagiging “hardworking” at “critical thinking skills” namin in a way po na mas naghahanap kami sa net para masagot ang mga katanungan. 🙂

 8. Concepcion, Pamela Beatriz D. says:

  Nakatulong ang gawain na ito sa akin sapagkat mas nagkaroon ako ng mas malawak na kaisipan tungkol sa Dulang Pampelikula/Pantelebisyon. Nagkaroon din ako ng kaalaman tungkol sa pinagmulan at kasaysayan ng pelikula at telebisyon at dahil dito mas pinahahalagahan ko pa ang bawat pelikula at palabas sa telebisyon na aking napapanood.

 9. Arnelle Mae Peil says:

  Sa paraang ito mas naiintindihan ng mga magaaral ang aralin dahil mas nabibigyan sila ng oras para basahin at unawain ang iba’t ibang istilo sa pagtuturo o mga babasahin na nagbibigay ng karagdagang paliwanag tungkol sa aralin. At nabibigyan ng oportunidad ang mga magaaral na basahin at unawain ang iba’t ibang bersion ng kaligirang kasaysayan ng dulang pantelibisyon/pangpelikula.

 10. Nahirapan man, nasiyahan ako sa paggawa ng gawaing ito dahil marami akong nalaman tungkol sa kaligirang kasaysayan ng mga dulang pantelebisyon/ pampelikula. Ang pamamaraan na ibinigay ni Bb. Madeo ay isang makabagong paraan, kung saan aming gagamitin ang internet upang magsaliksik para mahanap namin ang mga kasagutan sa mga tanong na kanyang ibinigay. Mas madali at masaya ang pamamaraang ito kumpara sa tradisyunal na “chalk-talk method” sa klase dahil mag-ttype ka na lang at mag-cclick ng mga links at kami mismo ang gumagawa ng paghahanap ng mga kasagutan gamit ang iba’t-ibang mga sanggunian. Sa mga sangguniang ito, nakakita kami ng mga larawan, at iba pang uri ng media na mas nakatulong upang mas maipinta namin sa aming isipan at mas maintindihan ang araling ito.

  Habang naghahanap kami ng kasagutan sa kanyang mga tanong, marami kaming mga nalaman tungkol sa mga dulang pantelebisyon at pelikulang Pilipino. Gamit ang iba’t-ibang mga website, mistulang binalikan namin ang oras tungo sa panahon noon upang malaman ang mga sumusunod: Paglaganap ng dulang pantelebisyon at pampelikula sa Asya, ang ginintuang panahon ng mga pelikula, ang mga pelikula sa ikalawang ginintuang panahon ng pelikula, at kung paano nga ba inilalahad ang palabas na orihinal o adaptasyon na teleserye o mga pelikula na siyang mga araling dapat naming malaman upang magkaroon ng sapat na kaalaman at mas mabuting pag-unawa sa kaligirnag kasaysayan ng dulang pantelebisyon/pampelikula.

  Sa madaling salita, ang gawaing ito ay nakatulong sa amin dahil mas madali itong gawin dahil mag-ttype at mag-cclick ka na lang at habang nagbabasa kami at tumitingin sa mga larawan, naipapasok na rin sa aming isipan ang mga kailangan naming malaman. Ngayon, masasabi ko na may alam na ako tunkol sa mga dulang pantelebisyon/ pelikulang Pilipino na sadyang ating dapat ipagmalaki at tangkilikin.

 11. Andrian T. Cortez says:

  Nakatulong ang gawaing ito saakin sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga sites tungkol sa gawaing ito, at dahil dito ay nadagdagan ang kaalaman ko tungkol sa dulang pantelebisyon/pampelikula, nalaman ko rin kong papaano lumaganap ang dulang pampelikula/pantelebisyon, natutunan ko rin ang ginintuang panahon.

 12. Joshua Yee Tade says:

  Malaking tulong ang naidulot saakin ng gawaing ito, nalaman ko kong paano lumaganap ang dulang pantelebisyon at pampelikula dito sa Asya, Nalaman ko din kung bakit tinawag ma ginintuang panahon ang 1950’s. Nalinawan din ako sa pagkakaiba ng orihinal at adaptasyon na pelikula.

 13. Leanza Kate G. Del Rosario says:

  Nakatulong ang gawain sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pag-unawa sa aralin higit lalo sa kaligirang pangkasaysayan ng Dulang Pantelebisyon/ pampelikula, dahil mas lalo ko ng pinapahalagahan ang mga dulang ito. Nakadagdag rin ito sa aking kaalaman dahil mas pinalawak nito ang aking isipan, at ngayon, pinapasalamatan ko ang mga direktor at aktor na nagsimula ng dulang pantelebisyon at pampelikula

 14. keeno0810 says:

  – ito ay naipapadali ang mga gawain at para nga sa mga dulang pantelebisyon, mas naaakit ang aking mga mata pag ganito.

 15. Ferleen Moldero says:

  Nakatulong ang gawaing ito upang magkaroon kami ng mas maayos at malinaw na kaalaman o impormasyon ukol sa pinagmulan ng dulang panelebisyon o pampelikula.

 16. Diana Joy Mendoza says:

  Nakakatulong ang gawaing ito sa paraan ng madaming mga sources na kung saan ay pwede mng mabasa ang ang iba’t ibang opinyon o impormasyon at kung ano ang magkakatugma sa iba’t ibang impormasyon ay yun ang posibleng tama. At tinutulangan ka na mas lumawak ang kaalaman mo ng hindi lang sa isang lin kundi madami pa para mas maging claro.

 17. nakatulong ang gawaing ito sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahang pag-unawa sa aralin higit lalo sa Kaligirang Kasaysayan ng dulang pantelebisyon o pampelikula dahil nalaman ko kung anu-anong bagay ang mga nakatulong sa paglaganap ng dulang pantelebisyon o pampelikula nang mag-isa. At sa gawaing ito, nakapagbigay tulong ang mga tanong upang malaman ko ang mga importanteng detalye sa kaligirang kasaysayan ng dulang pampelikula at pantelebisyon.

 18. ito ay nakatulong dahil sa pamamagitan ng internet ay mas lalong napalinaw ang pagkakaintindi namin sa pinagmulan ng dulang pantelebisyon at pampelikula.
  -patrick guinto

 19. Managdag, Perrine Grace D says:

  Dahil sa gawaing ito, mas lalo kong naunwaan ang dulang pantelebisyon at pampelikula lalong-lalo ang kaligirang pangkasaysayan nito at dahil dito hindi na ako magiging ignorante sa dula, na isang parte ng panitikang Pilipino

 20. nedlloyd tuguinay says:

  dahil sa gawaing ito, nalaman ko kung ano ang mga nangyari bago natuntong ng industriya ng pelikulang pilipino ang kinaroroonan nila ngayon. nalaman ko rin na hindi madali ang pag-unlad ng mga pelikula noon at nagsllbi ang pelikula bilang isa ring paraan sa pagpapakita ng pagiging makabayan, tulad ni Manansala.

 21. Margaret Columna says:

  Nakakatulong ang gawaing ito sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pag-unawa dahil madami ang pwede mong mabasang impormasyon sa iba’t ibang website na unti-unti nagpapalawak ng iyong kaalaman tungkol sa kaligirang kasaysayan ng dulang pantelebisyon o pampelikula.

 22. Art Marcelo E. Andallo II says:

  Nakatulong ang gawaing ito dahil mas maeenganyo kaming mga estudyante na magbasa. Nakahanda na na nag mga sources atr links. Madami ding linksa na nakahandapara hindi na kami maghirap na maghanap. May mga llarawan ng mga palabas. Mga timeline para maintindihan at malaman kung anu-ano ang kaligirag kasaysayan ng mga dulang filipino.Nakikita kung Naiintindihan namin ang mga nakalagay sa mga sites. Mas nabibigyan ng examples at larawan ang mga aralin.

 23. Kara Lenina A. Taggaoa says:

  Nakatulong ito sa pagtuklas ko sa kaligirang pangkasaysayan ng dulang pantelebisyon/ pampelikula dahil sa paggawa ng online treasure hunt ay nangailangan ito ng pagbabasa ng maayos sa mga impormasyon bago kopyahin. Hidi maaaring basta-basta na lamang kopyahin ang kung ano man ang makikita dahil kailangan munang suriin at basahin ng mahusay upang makatiyak na masasagot ang mga katanungan.

 24. Maraming salamat sa pakikibahagi at pakiki-isa sa gawaing ito. Naway naghatid ito ng makabuluhang pagkatuto . Hanggang sa muli

 25. Jarod Calawen says:

  Nakatulong ang gawaing ito sa pagpapaunlad ng aking kaalaman sa pamamgitan ng pagbasa ng impormasyon tungkol sa mga “films” sa asya. Nakatulong rin ito sa pamamagitang ng pagsiyasat ko sa mga sagot sa mahahalagan tanong.

 26. Jedida Cabanlong says:

  Napaunlad nito ang aming kakayahan at kaalaman sa pamamagitan ng paghahanap ng mga kasagutan sa mga tanong. Nakatulong ito upang mas matuto kaming mga estudyante na gamitin ang aming mga kakayahang umintindi kahit na wala ang aming guro upang ituro ang mga bagay na ito o ipaintindi sa amin. Mas natututo kaming mag-isip nang mabuti, ibuod ang mga pangyayari at ipahayag ang aming mga rason o ideya ukol sa pinag-uusapang leksyon. Nakatulong din ito sa pagbibigay ng bagong mga konsepto at kaalaman sa aming mga estudyante, at magamit din sa pag-unlad ng aming mga kaisipan, halimbawa na lang, upang hindi kami maging ignorante.

 27. Villaera, Kiana Alessandra V. says:

  dahil ito ay isang pamaraan ng self learning, mas lalo naming naintindihan ang aralin. at dahil tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng dulang pantelebisyon at pampelikula ang aralin, mas lalo naming naunawaan ang mga sanhi ng kung bakit ganito ang mga dula sa kasalukuyan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s