Idealism

Dulang Pantelebisyon at Pampelikula

Isang Online Treasure Hunt

Para sa Ikatlong Taon ng High School (Filipino)

Panimula:

Layunin ng araling ito na mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pag-aaral ng dulang pantelebisyon at pampelikula.

Sa araling ito ay tutunghayan natin ang kaligirang pangkasaysayan, mga uri at mga elemento nito ng dulang pantelebisyon at pampelikula.

Ito’y isang gawaing pampangkat. Tatlo hanggang apat na miyembro sa  bawat pangkat. May mga tanong sa ibaba na magsisilbing gabay sa pagbabasa at pagsususlit na rin kung naunawaan ninyo ang tekstong binasa. Isulat ang iyong mga sagot sa mga tanong. Pagkatapos ay sundin ang panuto sa Malaking Tanong.

Mahalagang Tanong para sa Aralin:
1. Paano lumaganap sa Asya ang dulang pantelebisyon at pampelikula?

2. Ano ang  sinasabing Ginintuang Panahon ng Pelikula? Bakit ?

3. Ano-ano ang mga pelikulang lumaganap at sumikat sa Ikalawang  Ginintuang
Panahon ng Pelikulang Pilipino”?

4. Paano inilalahad ang palabas na orihinal at adapsyon na teleserye o pelikula?

Mga Sanggunian

“ History of The Philippine Cinema”, http//www.aenet.org/family/filmhistory.htm
http://video48.blogspot.com/2008/09/orasang-gint
www.teachwithmovies.org
http://video48.blogspot.com/2008/09/orasang-gint Mga Larawan
www.workspresso.com
www.top100pinoys.wordpress.com
www.ncca.gov.ph
www.moviek;asiks.b;ogspot.com
http://www.freewebs.com/famas_awards/ maria_clara.htm
http://www.docstoc.com/docs/44785109/Kasaysayan-at-Tunguhin-ng-Pelikulang-Pilipino
http://www.bse.ph/download/reports/BSEWEBSITE/2010SEC/Second_Year/TG2Yr/Fil_Dula_Aralin_1.pdf
www.flickr.com
www.addu.edu.ph
www.gmarecords.com.ph
www.vilmasantos1.tripod.
http://video48.blogspot.com/2008/11//movies-of-marilou-diaz-abaya.html
http://www.feedagg.com/feed/17055807/CE-Learning-Students
http://www.youtube.com/watch?v=bpuTkgKJRKw
Ang Ibong Adarna (1955).” The Internet Movie Database. imdb.com, n.d. Web. 24 June 2010. Akin ang salin.
“Ibong Adarna (1941) Film.” WikiPilipinas: The Hip ‘n Free Philippine Encyclopedia. wikipilipinas.org, 24 January 2008. Web. 24 June 2010.
“(Ibong Adarna 1941 movie poster).” Photograph. video48.blogspot.com. video48, 08 December 2009. Web. 24 June 2010.

Malaking Tanong

Sumulat ng paglalagom ukol sa mga natipong impormasyon kung paano naging popular ang dulang pantelebisyon at pampelikula kaya lumaganap sa  Asya. Dugtungan ang pahayag.

Dahil sa___________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Kaya ______________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Gumawa ng buod ng binasang Kaligirang Pangkasaysayan ng Dulang Pantelebisyon/ Pampelikula gamit ang tsart.

Advertisements

44 thoughts on “Idealism

 1. Nakatulong po ang online activity na ito sa pagpapaunlad ng aking kaalaman at paglinang ng kasanayan sa pagsulat at pagbasa sa pamamagitan ng; Una, dahil sa mga “resources” at websites na naibigay sa itaas ay nagsislbing basehan upang mas mapadali ang pagsasagot sa mga katanungan. Mas maiintindihan din ang aralin, dahil maraming references ang naibigay. Pangalawa, walang time pressure sa mga estudyante.

 2. Jammie Fariñas says:

  Ang gawain na ito ay nakatulong sa pagkakaintindi ko sa Pelikulang Pilipino at sa Pelikula sa Asya dahil nalaman ko ang kasaysayan nito at kung papaano ito lumaganap. Nalaman ko kung gaano kamalikhain ang mga Pilipino. At kung gaano kalawak ang imahinasyon nila sa paggawa ng pelikula. Ang mga pelikulang ginawa ng mga Pilipino’y nauugnay sa iba’t-ibang pangyayari sa buhay ng bawat isa. Naihambing ko din ang estilo at tema ng mga pelikula noon sa estilo at tema ng paggawa nila ng mga pelikula ngayon. At masasabi kong mayroong malaking pagbabago ang Pelikulang Pilipino sa pagdaan ng mga panahon

 3. Ito’y nakatulong sa akin sa pagiintindi ng pag-unlad ng dulang pantelebisyon at pampelikula. At ito ay nagbigay sa akin ng pagpahalaga sa dulang pantelebisyon at pampelikula

 4. Michael Leadward M. Manogan says:

  Nakatulong ang gawain sa pamamagitan ng pagbigay ng iba’t ibang sanggunian na kung saan ay marami pang impormasyon ang malalaman tungkol sa paksa. Malalaman rin ang kung ano ang dapat gawin at kung papaano ito mo ito mailalahas sa pamamagitan ng pagsulat.

 5. Aquino,Jezreel Duane C. says:

  Dahil sa Online treasure Hunt,nalinang ang aking kaalaman tungkol sa Dulang Pantelebisyon at Pampelikula.mas lalo kong naintindihan ang mga bagay bagay katulad ng kung paanu nga ba nagsimula ang mga dula sa Pilipinas.Natuklasan ko rin na napakayaman ng ating literatura lalo na Pagdating sa Dulang Pantelebisyon at Pampelikula .Sa bandang huli magkakaiba man tayo napag-iisa pa rin tayo ng hilig nating mga PIlipino sa panunuod mga Dulang Pantelebisyon at Pampelikula.

 6. Uboan, Xylah Ronaele B. (III-Idealism) says:

  Nakatulong ang gawain na ito sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pagsulat at pagbasa ko , dahil base sa mga tanong na naibigay ay kailangan talagang magbasa ng maigi upang makita ang mga mahahalagang impormasyon para maisulat. At dahil din sa gawain na ito ay may natutunan akong mga salita na hindi ko pa napapakingan dati.

 7. Christiane Oriana says:

  Nakatulong ang gawaing ito sa pagpapaunlad ng aking kaalaman at kakayahan sa pagsulat at pagbasa dahil, una, may nakalap akong bagong istilo ng pagsulat; pangalawa, may mga bagong salita sa akin akong natutunan; at pangatlo, marami akong nabasang bago at na-“exercise” ang aking mga mata at utak dahil dito.

 8. aimee alindayo says:

  Nakakatulong ang gawain na ito sa kaalaman at kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat namin dahil:
  1.Nabigyan ako ng ideya kung papaano nagsimula ang dulang pantelebisyon at dulang pampelikula,
  2.kung paano ito lumaganap,
  3.kung ano ang mga dulang isinasadula sa panahon na noon,
  4. kung ano ang mga sikat na dula sa panahon noon
  5. nabigyan kami ng mga bagong impormasyon na ngayon lang namin nalaman.
  6. natulungan kaming magbasa ng matiyaga habang kami ay naghahanap ng sagot sa mga tanong.
  by aimee alindayo

 9. jolinahilado says:

  Nakatulong ito sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pag sulat at pagbasa ko. dahil dito ay mas naintindihan ko ang kaligirang kasasayan ng dulang pantelebisyon at pampelikula sa pagbabasa tungkol dito at naipaintindi pa ito dahil sa mga naisulat kong mga sagot sa tanong na naibigay dito. Ang bawat impormasyon ay higit n nakatulong sa pagpapaintindi n pagkakakilanlang Asyano sa pamamagitan ng sining na ito.

  Nakatulong ito sa pagpapaunlad ng mga kakayahan ko bilang mag-aaral dahil sa mga aral na dala nito tungkol sa mga dulang pantelebisyon at pampelikula. Natuklasan ko ang mga impormasyon na kakailanganin para sa araling kakaharapin.

 10. Reavy Jhen Fumbuena says:

  Reavy Jhen R. Fumbuena

  Nakatulong ang gawaing ito sa pagpapaunlad ng aking kaalaman sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng malinaw na kasaysayan ng Dulang Pampelikula at Pantelebisyon sa ating bansa. Napalalim nito ang aking pagkaunawa sa pinagmulan ng pelikula sa Pilipinas. Dahil dito, hindi lamang ang mga napapanahong mga pelikula ang aking tinatangkilik. Maging ang mga luma at nakalipas na na mga palabas ay akin na ring binibigyang-pansin. Dahil din dito tumaas ang aking interes sa pagsasaliksik pa sa mga pelikula noon.
  Natuklasan ko rin dito na noon pa ma’y may sarili ng kabihasnan o kaalaman ang mga Pilipino sa sining partikular na sa pelikula. Sa panahon ngayon hindi maitatangging mas tinatangkilik ng karamihan ang mga pelikula ng dayuhan ngunit natuklasan ko rin na tunay ngang may maipagmamalaki ang ating bansa pagdating sa pelikula kaya dapat lang itong tangkilikin at huwag ikahiya.
  Ang pagsasaliksik ko naman ay nakatulong sa paglinang ng aking kakayahan sa pagbabasa at pagsulat dahil hindi lang ito pangkaraniwang pagsasaliksik. Kailangang inuunawa mo rin dito ang iyong binabasa. Karaniwan kasi ngayon sa mga mag-aaral ay basat na lang kinokopya ang mga nasasaliksik nila nang hindi man lang binabasa at iniintindi. Dito kailangan na inuunawa mo ang iyong binabasa at sa pagsagot naman ng mga mahahalagang tanong ay kailangan mo pa itong isalin sa wikang Filipino.

 11. Adria F. Sarfati says:

  Sa gawain na ito, nakapagbasa ako ng iba’t ibang impormasyon na nakatulong sa paglawak ng aking kaalaman tungkol sa paraan ng paglaganap ng dulang pampelikula at dulang pantelebisyon. Marami akong natutunan na bago.

  English ang pangunahing salita ng elementary school ko at kadalasan ay English din ang salita namin sa bahay kaya nakatulong ito sa aking para gumaling sa pagbabasa at pag-intindi ng tagalog. Ito ay naging pagsasanay para matuto akong intindihin ang ibig sabihin ng mga texto.

  Nakatulong ang gawain na ito sa aking pagsusulat kasi may mga salita akong nakita sa texto nagpalawak sa bokabularyo ko at makakatulong ito kapag nagsusulat ako ng mga sanaysay o sulatin

 12. Nagbigay ito ng kaalaman sa akin upang makapaglikha ako ng mas mahusay na ”script” kaysa sa mga dati kong ginagawa. Nagbigay din ito ng kaalaman tungkol sa paglaganap ng dulang pampelikula at pantelebisyon sa Pilipinas. Ngayon ay mas magbibigay ako ng pagsisikap sa pagsasalita ng Filipino. Maibabahagi ko na rin ito sa iba upang magkaroon sila ng kaalaman tungkol dito.

 13. Nuñez, Yveonne Christine Z. says:

  Nakatutulong ang gawaing ito sa maraming paraan at gamit ng internet ay nabigyang-kaalaman kami tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng dulang pantelebisyon at pampelikula. Sa aming pagbabasa at pagsasaliksik ng tungkol sa dulang pantelebisyon at pampelikula, naunawaan namin ang pinaghanguan nito, mga pelikulang lumaganap noon, at marami pang iba. Nakatulong ito sa’min at nabigyan kami ng sapat na kaalaman ukol sa araling ito.

 14. Sosing, Crisha Korina T. says:

  Paano nakatulong ang gawain sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pagsulat at pagbasa?
  Nakatulong ang gawaing ito sa akin dahil hinubog nito ang aking 5 senses sa pagbibigay ng mga obserbasyon sa mga dulang pampelikula at pantelebisyon. Ang kakayahang ito ay aking nai-apply nang aking sinagutan ang katanungan bilang 4. Nakatulong din ang gawaing ito sa paglinang ng aking kakayahan sa pagsulat at pagbasa dahil hinasa ng gawaing ito ang aking pasensiya sa pagbabasa at pag-iintindi sa mahabang kasaysayan ng dulang pampelikula. Hinasa rin ng gawaing ito ang aking pag-unawa kung kaya’t ako’y nakasusulat ng aking mga kasagutan sa sarili kong mga salita at hindi lamang kinokopya o isinasalin mula sa naibigay na mga sanggunian.

 15. Parinas, Laurence Theo M. says:

  Nalaman ko ang halaga ng DULANG PANTELEBISYON at DULANG PAMPELIKULA. Ito pala ay parte na ng kasaysayan ng ating bansa noon pa man.

 16. Cielo Kamille Bang-oa says:

  Naka-tulong ang aktibidad na ito ng malaki sa kaalaman ko tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng Dulang Pantelebisyon at Pampelikula. Nalaman ko kung saan nagmula ang mga Pelikula at panood sa telebisyon. Mas naunawaan ko na kung bakit ganoon ang mga panood na pinapalabas nila dito sa Pilipinas, mas naintindihan na din kung paano umunlad ang mga ito. Sa gawaing ito, naunawaan ko na din kung paano nahulma ng panahon at ng mga tao ang pagga-gawa ng mga pelikula at mga dulang pantelebisyon.

 17. Dessa Mae Jacobe says:

  Nakatulong ito nang marami sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pagsulat at pagbasa. Nagbibigay ito ng dagdag na kaalaman tungkol sa kasaysayan at paglaganap ng dulang pampelikula at pangtelebisyon.. Ito ay nagbibigay ng daan para mahalin at yakapin natin ang dulang Pilipino.

 18. Loste, Kathleen D. says:

  “Paano nakatulong ang gawain sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pagsulat at pagbasa?”

  ▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓

  Sa pamamagitan ng gawain, mas napaunlad ang aking kaalaman sapagkat sa pagsagot ng apat na tanong sa itaas, kinailangan kong basahin ng mabuti at may pag-unawa ang mga nakalagay sa links na ibinigay kaya habang sinasagutan ko ang bawat tanong, ang aking mga binabasa ay parang nai-rerekord na sa aking isipan, dahilan para madagdagan ang aking kaalaman.

  Nakatulong din ang gawain sa aking kakayahan sa pagsulat at pagbasa dahil katulad nga ng sinabi ko sa itaas, kinailangan kong basahin ang lahat ng nakalagay sa links ng may pag-unawa upang maibuod ko ng tama at maayos ang lahat ng mga angkop at mahahalagang impormasyon na makasasagot sa mga tanong.

  ▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓

 19. Nakatulong sa akin ang gawain sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pagsulat at pagbasa sa pamamagitan ng aking pagbasa ng mga tekstong ingles at isusulat ko ito sa wikang filipino upang ilagay ito sa aking mga sagot sa gawain. Napaunlad din ang aking kaalaman sa kasaysayan ng pelikulang asyano at pilipino dahil sa mga tanong na aking sinagutan.

 20. Mary Bernadette M. Lapena says:

  1.Ano ang naitulong nito sayo bilang mag- aaral?
  – Ang Naitulong nito saakin bilang isang mag- aaral ay mas napalalim nito ang kaalaman ko sa dulang pantelebisyon at pampelikula dahil nakita ko dito kung paano ito nagsimula at lumaganap at dahil duon nalaman ko din ang dahilan kung bakit ganito ang mga dula ngayon ay dahil sa nakaraan at isa pa ay naipakita dito ang transition ng dula sa paglipas ng panahon.
  2. paano nakatulong ang gawain sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan mo sa pagsulat at pagbasa?
  – nakatulong ito sa pagpapaunlad sa mga nasabing salik dahil sa paggawa ng gawain ng nasa itaas ay kailangan mong basahin at intindihin ang mga nakatala website na pupuntahan mo dahil dito nakasalalay ang sagot mo at dahil narin binasa at initindi mo ang mga nakatala ay napapaunlad mo na din ang iyong kaalaman dahil habang binabasa mo ito ay tumatatak na din sa iyong isipan ang iyong nabasa at sa pagsulat naman ay nahahasa ito dahil siyempre kailangan mong isulat ang mga nakatala sa kwaderno mo dahil maari itong magsilbing batayan kung sakaling kakailanganin mo ito.

 21. Andres, Kean Bill A. says:

  Nakatulong ito sa akin sapagkat nakapagbigay ito ng inspirasyon sa akin at nalaman ko rin na malayo na rin pala ang narating ng mga pilipino sa paggawa ng mga pelikula.

 22. Del Rosario,Emerson B. says:

  Ang gawaing ito ay nakatulong sa pagpapaunlad ng aming mga kaalaman tungkol sa kung paano lumaganap at ang totong kasaysayan ng dulang pangpelikula at dulang pantelibisyon. Napaunlad rin nito ang aming kakayahan sa pagsulat at pagbasa sa mga teksto na makakatulong sa pagsagot sa mga tanong na di mawari sa aming mga isipan at nagbibigay ito ng sapat na kaalaman na hindi malilimutan ng bawat isa sa amin bilang estyudante. . . .

 23. Demayo, Angelo Lorenzo D. says:

  Nakatulong ang gawaing ito sa aking kaalaman dahil mayroon akong bagong nalaman tunkol sa kasaysayan ng mga palabas sa ating bansa. Nakatulong rin ito sa larangan ng aking pagbabasa at pagsusulat dahil naisanay ang aking isipan na magbasa ng mabilis ngunit naiintindihan ang nabasa at ang ibang pamaraan ng pagsusulat.

 24. Balisong, Queenie Genevieve P. says:

  Ang gawain ay napaunlad ang aking kaalaman at kakayahan sa pagsusulat at pagbabasa dahil mas lalong nahasa ang aking kaalaman sa pagbabasa at pagsusuri ng mabuti sa mga links na naibigay upang masagutan ng mabuti at tama ang mga naibigay na mga katanungan. Sa pamamagitan din ng gawaing ito, nadagdagan pa ang aking kaalaman sa pagbubuod o pagbabanghay ng tama lalo na kung napakarami ng iyong binasa.

 25. Nakatulong sa pagpapaunlad ng aking kaalaman at kakayahan sa pagsusulat sa pagbabasa dahil mas nahasa ang aking kaalaman sa pagbabasa at sa pagsusuri ng mabuti sa mga links na naibigay upang masagutan ang mga katanungan ng maayos at tama. Dito rin lalong nahasa ang aking kaalaman sa pagsusulat at pagbabasa dahil dito mas natuto akong magbuod o magbanghay ng tama kahit na maraming mga babasahin.

 26. Erielle R. Sibayan says:

  Para sa akin ang naitulong ng pagsasanay sa aking kakayahang magsulat at magbasa ay ang patuloy na pag-unlad ng pasensya ko sa pagbabasa ng mahahabang talata at ang aking kakayahang maging mas malikhaing manunulat.

 27. Haidi M. Rioga says:

  1. Paano nakatulong ang gawain sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pagsulat at pagbasa?
  • Ang gawaing ito ay nakatulong upang mas mapalawak ko ang aking imahinasyon lalo na sa pagsulat at pagbasa. Mas nadagdagan ang aking kakayahan sa kung paano ko ipapahayag ang aking mga nalalaman sa pagsusulat at mas naging mataas ang antas ng aking kaalaman sa pagbasa.
  2. Paano nakatulong ang gawaing ito?
  • Ang gawaing ito ay nakatulong upang mas mapalawak ang aking kaalaman tungkol sa dulang pantelebisyon at pampelikula. Nabigyang linaw din ng gawaing ito ang ilang mga ideya na noon ay hindi ko nauunawaan.

  Rioga, Haidi M.
  Idealism

 28. Kenneth Castillo says:

  Dahil sa bago sa pamlasa at paningin ng pilipino ang pelikula noong ito ay tumatayo palamang
  Kaya ang mga pinoy ay nahumaling dito at ito ay tinangkilik

 29. Diana Joy Mendoza says:

  Nakakatulong ang gawaing ito sa paraan ng madaming mga sources na kung saan ay pwede mng mabasa ang ang iba’t ibang opinyon o impormasyon at kung ano ang magkakatugma sa iba’t ibang impormasyon ay yun ang posibleng tama. At tinutulangan ka na mas lumawak ang kaalaman mo ng hindi lang sa isang lin kundi madami pa para mas maging claro.

 30. Kylle Angelika B. Gaerlan says:

  Nakatulong ang gawain sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pagsulat at pagbasa sa pamamagitan ng mga impormasyon na aming nahanap tungkol sa Dulang Pantelebisyon at Pampelikula. Dahil dito, mas naintindihan at lumawak ang kaalaman dito. Dito din nahasa ang kakayahan namin sa pagsususlat dahil sa isang gawain kung saan kailangan magsulat ng palalagom tungkol sa mga natipong impormasyon. Kaya nakatulong talaga ang gawain sa pagdadagdag ng kaalaman sa Dulang Pantelebisyon at Pampelikula at mas humanga pa lalo dito.

 31. Sa araling ito, madami akong natutunan tungkol sa Kaligirang Pangkasaysayan ng dulang pantelebisyon at pampelikula. Natutunan kong maging patient sa paghahanap ng mga sagot dahil ang hirap maghanap sa mga websites. Kahit na isa sa mga naging problema ko ay ang matagal na pagload ng internet at katamaran na basahin ang mga detalye ay nakayanan ko namang intindihin ang aking mga nabasa.

 32. Geanne Samantha Samia says:

  Sa totoo lang po, nahirapan ako sa paggawa ng gawaing ito. Napakaraming kailangang hanapin at isearch. Ngunit kung tutuusin, napakalaki ng naitulong ng gawaing ito sa akin. Matagal-tagal ko ding ginawa ito. Ginugol ko ang mahigit sa isang gabi matapos lamang ito. Mayroon pang mga sites na kung saan wala dito ang hinanahanap kong impormasyon na kailangan upang masagutan ang mga katanungan. Para sa akin, mas maganda ang ganitong uri ng gawain sapagkat hindi ako maprepressure sa paggawa. Namamanage ko ang oras ko ng mabuti nang hindi inaalala kung mayroon nga bang deadline. Sa tingin ko, nagawa ko nang mabuti at tama ang gawaing ito. Nagtanong tanong din ako sa mga kaklase kung tama nga ba ang ginawa ko. At sa huli, ang ginawa ko naman ay tama at naaayon.

 33. Mitzi Bayan says:

  Sa gawaing ito napalawak ang aking kaalaman sa Dulang Pantelebisyon at Pampelikula, mas lalo na sa kasaysayan nito at kung pano ito luamganap sa Pilipinas at sa Asya. Dahil dito nalaman ko rin na kasing aga pala ng 1912 na lumaganap ang mga Dulang Pantelebisyon at Pampelikula dito sa Pilipinas bilang Silent Pictures hanggang ito’y napaunlad sa klaseng Dulang Pantelebisyon at Pampelikula na meron tayo ngayon.
  Dito ko rin nakita kung gaano kinakahalagaan ang Dulang Pantelebisyon at Pampelikula.
  Hanggang ngayon ay nakikita rin ang pagpapaunlad ng Dulang Pampelikula at Pantelebisyon sa Pilipinas. Ito’y naging mas masining, mas maraming klase ng “genres” ang nasasangkot, at mas maraming “cinematic effects”.

 34. Nahirapan po ako sa paghahanap ng mga sagot sa mga iba’t ibang websites. Sa una inakala ko lang na ito ay may kadalian. pero iyon pala, sa aking pagsusuri, ako ay namroblema at dali daling naghanap ng tulong. nahirapan din ako sa paghahanap ng tulong sapagkat sa long weekend na ito, meron pa kaming tournament sa debate. Hindi naman ito naging hadlang upang hindi ko tapusin ang gawaing ito. Ngayong ika-21 ng Agosto, naisipan kong lumabas at mag-inbita ng mga kaklase na magtulung-tulongan sa gawaing ito. tunay na kami pa rin ay nahirapan. Pero ito pa rin ay aming natapos. 🙂 nakita ko ang mga benepisyo ng ganitong mga gawain. Hindi lang nakakatulong sa aming kaalaman tungkol sa Pangkaligirang Kasaysayan, kundi pati, nakatulong ito sa paglaganap ng aming pagkakaibigan sa isa’t isa. 🙂

 35. Isabella Herreria says:

  Natutunan ko na napakalawak pala ng kasayasayan ng pelikula at telebisyon at kung papano sila lumaganap dito sa ating bansa. Kahit pa ito ang pinakabatang porma ng sining na nakilala sa Pilipinas, ay umunlad ito at ngayon ay isa na sa pinakapopular na porma ng mass media.

 36. Sheridunn Kate Z. Daoay says:

  Nakatutulong ang gawain na ito sa mga magaaral dahil mas iniintindi nila ang kanilang mga binabasa at itratranslate pa ingles na sagot na makikita mula sa mga source

 37. Gabriel Sabando says:

  Ano ang naitulong ng gawain sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pagsulat at pagbasa?
  -Para sa akin ang naitulong ng gawaing ito ay mas lumawak ang aking pagkaintindi at pag-uunawa sa kasaysayan ng pelikula dahil sa aking mga nabasa.
  Gabriel sabando
  III-Idealism

 38. maraming salamat sa mga nakiisa at nakibahagi sa gawaing ito. Naway magsilbing daan ito para sa mas makabuluhang pagkatuto. Binabati ko kayo.Hanggang sa muli

 39. Rommel Justin Yu says:

  Nakatulong ito sa akin sa paraan a nagkaroon ako ng pasencya sa pagbabasa sa lahat ng site. Hindi ka rin matitime pressure dahil pwede mo itong gawin ng buong weekend. Lalo sa lahat, pwede ka pang magtanong sa mga kaklase mo kung meron kang hindi maintindihan sa mga gawain

 40. Lyza Mae F. Camat says:

  Ang mga natutunan ko sa paggawa nitong gawain ay ang mga tungkol sa Dulang Pantelebisyon at pampelikula. Nalaman ko ang mga mahahalangang pangyayari na siyang naganap noong panahong unti-unting umuunlad ang dulang pampelikula at iba pa. Nalaman ko ang mga unti-unting pag-unlad na nangyari sa industriya ng Asya at ng Pilpinas at lalong nakilala ko ang mga manunulat ng mga pelikula na siyang sumikat noon. Bilang estudyante, napalago nito ang aking kaalaman tungkol sa Dulang pampelikula at pantelebisyon ng Asya at lalo na sa Pilipinas.

 41. Jeremiah Payahna says:

  Marami akong natutunan sa aralin natin ngayon lalo na sa Kaligirang pangkasaysayan ng dulang pantelebisyon at pampelikula na talagang nakapagdaan sa maraming mga proseso. Mula sa unang bahagi hanggang sa huli ay masasabi ko na may ipagmamalaki ako bilang isang Pilipino sa film industry dahil kanilang ipinakita ang mga kanilang talento sa paggawa ng mga pelikula na talagang gustong panoorin ng mga Filipino tulad ko. Pero kung titignan natin ay may mga masasama at mabubuting pelikula kaya dapat din nating piliin ang mga papanoorin kung makabuluhan ba ito o hindi. Kaya ating piliin ang mga pelikula na makakapagbigay ng aral sa bawat isa sa atin.

 42. Djanine Tara Tomelden says:

  Ito ay nakatulong sa akin dahil ako ay nakakalap ng bagong impormasyon sa ibat ibang bagay. Mas nahasa rin ang aking kakayahang magsalin ng ingles sa tagalog sapagkat ang mga nakalap na impormasyon ay nasa wikang ingles.

 43. Cabalhin, Andre R. Idealism says:

  Mas nakakatulong ito sa paghubog ng aking talento sa pagsulat ng mga sulating nasa wikang pilipino atmas napapalawak nito ang aking bokabolaryo sa wikang pilipino

 44. Edison Almazan says:

  nakatulong po ang gawaing ito sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pagsulat o pagbabasa dahil kailangan niyo po munang basahin ang bawat url n nakalagay para mahanap ang sagot na hindi niyo po dapat icopy paste lng. habang nagbabasa po kayo e madami po kayong natutuklasan tungkol sa Kaligiran ng Dulang pangtelebisyon at pampelikula. =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s